Contact

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Privacy Statement:

 

Theoriebijanouk is gevestigd aan de Hulsthage 2 9408 EH Assen, met KvK 56594925 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.rijschoolanouk.nl Hulsthage 2 9408 EH Assen

Anouk van Veen is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijschool Anouk. Zij is te bereiken via anouk@rijschoolanouk.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijschool Anouk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN) dit geldt alleen in het geval van opdracht en bij wettelijke grondslag voor het inboeken theorie-examen CBR

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dat zijn de geboortedata informatie en het BSN nummer.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder jou toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via anouk@rijschoolanouk.nl 

Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Rijschool Anouk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De afhandeling van de betaling 
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het inboeken van examens, zoals de theorie, toetsen en examens alleen bij het CBR
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijschool Anouk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool Anouk tussen zit.) De gegevens zijn alleen door de medewerkers van Rijschool Anouk zichtbaar en hebben wij nodig om je op de juiste wijze in te boeken bij het CBR en voor de administratieve afhandeling daarvan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rijschool Anouk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor onze administratie en het actief aanwezig zijn in ons bestand. Wil je niet meer actief in ons bestand staan, ben je zelf ter allertijden gerechtigd om dit te stoppen en wij zullen je gegevens dan verwijderen uit ons zoeksysteem. Dit doe je door een mail te sturen naar: anouk@rijschoolanouk.nl en vermeld daarbij dat je wenst uitgeschreven te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool Anouk verstrekt geen informatie aan derden als dit niet nodig zal zijn. Wij zullen iedere persoonlijk op de hoogte stellen als dit zal moeten gebeuren en alleen met toestemming van persoon. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rijschool Anouk gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool Anouk en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anouk@rijschoolanouk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rijschool Anouk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via anouk@rijschoolanouk.nl